Kwalifikowany podpis elektroniczny

Dzięki umowie z firmą Asseco Data Systems SA mamy status Mobilnego Punktu Potwierdzania Tożsamości. Dzięki temu możemy oferować usługi z tworzenia, odnawiania i konfiguracji podpisów elektronicznych, tyczy się to również proponowanych przez nas podpisów kwalifikowanych. Istnieje możliwość wydania certyfikatu kwalifikowanego dla podpisu elektronicznego w ścieżce TURBO EKSPRES, dzięki czemu już w ciągu 30 minut od wysłania wniosku w procedurze PAPERLESS możesz z niego korzystać.
Usługę taką możemy zaproponować również zdalnie za sprawą narzędzi MS Teams i Webex.

Czynność

Ilość

Cena netto

Przygotowanie dokumentacji, potwierdzenie tożsamości, wgranie certyfikatu na kartę – (Certyfikat uniwersalny) 1 osoba

250,00 zł

Przygotowanie dokumentacji, potwierdzenie tożsamości, wgranie certyfikatu na kartę – (Certyfikat z dodatkowymi danymi). 1 osoba

300,00 zł

Zdalne potwierdzenie tożsamości (za pomocą narzędzi MS Teams, Webex, wgranie certyfikatu na kartę) 1 osoba 300,00 zł
Dojazd do klientów poza granicami miasta Szczecina 1 km

1,00 zł

Dojazd na terenie Szczecina 1 szt.

50,00 zł

Podpis kwalifikowany Certum

Dzięki posiadaniu podpisu kwalifikowanego z certyfikatem Certum, możesz podpisywać dokumenty cyfrowe podpisem, który będzie miał wartość podpisu odręcznego. Taki podpis powoduje skutki prawne, dzięki czemu może być brany pod uwagę w procesach sądowych, zwieraniu umów, wystawianiu faktur i przy komunikacji z urzędami. Podpis elektroniczny zapisany jest na karcie kryptograficznej lub w chmurze (SimplySign). W przeciwieństwie do niekwalifikowanego podpisu elektronicznego – ten z certyfikatem Certum nie może być eksportowany poza fizyczną lub wirtualna kartę kryptograficzną. Podpisu kwalifikowanego możesz używać do potwierdzania tożsamości m.in. w następujących sytuacjach:

• kontakt z instytucjami typu : ZUS, US, KRS czy CEiDG
• kontakt ze wszystkimi urzędami
• podpisywanie umów i ofert handlowych
• podpisywanie dokumentów HR
• udział w aukcjach elektronicznych
• korzystanie ze stron e-KRK, ePUAP czy IKP

Uwaga! W chwili obecnej wydajemy certyfikaty w ścieżce TURBO EKSPRES. Certyfikat taki wydawany jest w ciągu 30 min. od wysłania podpisanego wniosku w procedurze PAPERLESS.

„Ścieżka ekspresowa” gwarantuje wydanie certyfikatu kwalifikowanego w terminie nie przekraczającym obecnie 24 h od momentu wysłania wniosku w procedurze PAPERLESS.
Ścieżka Turbo Ekspres obsługiwana jest w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00.
Ścieżka Ekspresowa obsługiwana jest w dowolnych dniach i godzinach z założeniem, że certyfikat zostanie wystawiony w kolejnym dniu roboczym do godziny 12:00.
Można u nas również nabyć zestaw niezbędny do kwalifikowanego podpisu.