Darmowy audyt dla firm zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej.

Firma  Phobos S.C. przygotowała dla członków Północnej Izby Gospodarczej specjalną ofertę polegającą na audycie (inwentaryzacji) sprzętu komputerowego i oprogramowania. Audyt jest darmowy dla członków Izby. W trakcie audytu nie będzie sprawdzana legalność oprogramowania, zostanie natomiast przedstawiona ilość i numery licencji do późniejszej weryfikacji przez osoby zarządzające w firmie.

Audyt oprogramowania i sprzętu:
1. Sprawdzenie oprogramowania antywirusowego
2. Sprawdzenie czy zainstalowane są wszystkie aktualizacje Microsoft Windows
3. Sprawdzenie czy zainstalowane są wszystkie aktualizacje Adobe, Java
4. Kontrola poprawności instalacji systemu operacyjnego
5. Odczytanie licencji na oprogramowanie
6. Kontrola zabezpieczenia sieci LAN
7. Kontrola zabezpieczenia sieci WLAN

Po zakończeniu audytu zostanie przesłany do firmy raport, który będzie zawierał:
– zestawienie sprzętu wykorzystywanego w przedsiębiorstwie,
– wyszczególnione wszystkie licencje na zainstalowane oprogramowanie,
– propozycje zmian.

About Marcin