podpis

Jakie dokumenty są najczęściej podpisywane elektronicznie?

Obecnie wiele pilnych spraw i transakcji wykonuje się za pomocą komputera bez konieczności wizyty w danym miejscu. Coraz popularniejsze staje się również wykonywanie pracy zdalnej. W jednym i w drugim przypadku często powstaje konieczność wysłania ważnych dokumentów opatrzonych podpisem upoważnionej do tego osoby. Skan podpisu wykonanego odręcznie może być w takich sytuacjach niewystarczający, dlatego dobrze postawić na podpis elektroniczny. Czym on jest i do czego służy?

Kiedy można posłużyć się podpisem elektronicznym?

Podpis elektroniczny pozwala na identyfikację tożsamości danej osoby. Są to dane w postaci elektronicznej powiązane z informacjami o konkretnej osobie. Tego rodzaju podpis zapewnia bezpieczeństwo, ponieważ jest on przypisany tylko jednej personie oraz jest weryfikowany przez określone narzędzia, a także musi być potwierdzony certyfikatem kwalifikacyjnym wydawanym przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Ponadto dzięki dołączeniu danych do podpisu, jakakolwiek zmiana w tym obszarze zostaje natychmiast wykryta. Za sprawą tego innowacyjnego rozwiązania możliwe jest podpisywanie elektroniczne dokumentów składanych do urzędów administracji publicznej. Dotyczy to również składania e-deklaracji podatkowych i ZUS.

Podpis elektroniczny pozwala także na składanie podpisu pod pismami, formularzami rejestracyjnymi czy podaniami do:

  • sądu — w tym Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • urzędu patentowego.

W ten sposób można również podpisać:

  • wszelkiego rodzaju umowy — zarówno te zawarte pomiędzy konsumentami, kontrahentami, jak i te dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości czy innej określonej rzeczy,
  • oferty elektroniczne, aukcje internetowe, zgody na przetargi,
  • faktury.

Możliwe jest również opatrzenie podpisem dokumentacji firmowej oraz medycznej, a także notatek czy też treści autorskich.

About csgroup